Filosofie:

Niet Nix - Een kritiek op het academische nihilisme

Is de geest slechts een werkzaamheid van het brein?

Is de mens eigenlijk de slaaf van zijn genen?

In de wetenschappelijke wereld worden beide vragen vaak met “ja” beantwoord. Maar John van der Horst heeft zijn twijfels bij dit academisch “nietsisme” dat ervan uitgaat dat de wereld uiteindelijk wordt geregeerd door blinde natuurkrachten. Hij schopt tegen het zere been van materialisten en reductionisten door vragen te stellen als: Waarom houdt de mens van muziek? Hoe kan uit levenloze en willoze materie leven ontstaan? Verblijven onze herinneringen werkelijk in onze hersenen? Hebben liefde en moraal bestaansrecht in een door macht en overleving aangedreven evolutie?
In een toegankelijke stijl knaagt John van der Horst aan de wankele zuilen waarop het academisch nihilisme gebouwd is. De auteur laat zien dat er een positieve gerichtheid in deze wereld is die zich niet slechts in materiële termen laat beschrijven, omdat ze in vele opzichten juist tegengesteld aan de materie is: bezield, betrokken, altruïstisch.

 

ISBN: 9789492600462

Uitgeverij Aldo Manuzio

240 pagina's, met afbeeldingen

€ 23,99

Online bestellen via de uitgever:  https://aldomanuzio.nl/boeken/9789492600462/niet-nix.html

 

Recensie Boekclub.com:

 

Niet nix is een boek geschreven door John van der Horst dat een kritiek biedt op het academische nihilisme. Het boek stelt vragen bij de heersende opvattingen in de wetenschappelijke wereld en daagt de lezer uit om na te denken over de rol van de geest en de mens in de wereld. Het boek is niet alleen nuttig voor wetenschappers en filosofen, maar ook voor iedereen die geïnteresseerd is in de grote vragen van het leven.

Van der Horst neemt de lezer mee op een reis door de wereld van de wetenschap en de filosofie en laat zien dat er meer is dan alleen maar materie. Hij stelt vragen die ons dwingen om na te denken over de aard van de mens en de wereld om ons heen. Waarom houden we van muziek? Hoe kan leven ontstaan uit dode materie? Waar komen onze herinneringen vandaan? 

Het boek is geschreven in een toegankelijke stijl en biedt een frisse kijk op de wereld. Van der Horst laat zien dat er een positieve gerichtheid is in deze wereld die niet alleen in materiële termen kan worden beschreven. Het boek is een uitnodiging om te ontdekken wat ons als mens uniek maakt.

Niet nix is een boek dat geschikt is voor een breed publiek. Het is een boek dat je uitdaagt om verder te kijken dan alleen maar de materiële wereld.

 

Info bibliotheekcatalogus: 

https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/9990/detail/wise/1627344?offset=0&qs=niet%20nix&search_in=iets&state=search

 

 

Kinderboeken:

Het eiland van op en af

Het idee voor dit sprookje heeft John van der Horst opgedaan in de tijd dat hij lesgaf op de basisschool. Aan het begin van het schooljaar vertelde hij de kinderen van groep 3 een verhaal dat als beeld diende voor de schoolloopbaan die ze zouden doormaken. Hij vertelde hen over de zoektocht van twee vondelingenkinderen op een groot eiland, waarbij het meisje werd geleid door de vraag: “Waar kom ik vandaan?” en de jongen door de vraag “Waar ga ik naartoe?” Het verhaal had toen nog een open einde, zoals ook voor de kinderen van zijn klas de toekomst nog volkomen open lag.

Jaren later heeft John bij dit verhaal een einde verzonnen, waarbij hij zich heeft laten inspireren door de mysterieuze woorden die de oude kluizenaar aan het begin van het verhaal uitspreekt: “Waar je vandaan komt daar ga je naartoe, en waar je naartoe gaat daar kom je vandaan”.

 

Het verhaal is dus geschreven voor kinderen van rond de 7 jaar. Toch is een tijdloos en avontuurlijk sprookje geworden dat voor jong én oud enige zeggingskracht kan hebben.

 

De prenten zijn in werkelijkheid 30 x 40 cm. groot en gemaakt met olieverf, aangebracht op een gladde, niet absorberende ondergrond. Deze techniek maakt het mogelijk allerlei effecten te creëren, zoals het uitvloeien van terpentine in de verf en het aanbrengen van krassen in de schildering, zonder dat dit ten koste gaat van de helderheid van de kleuren. Zie hieronder een tweetal prenten uit het boek ter illustratie:

 

In eigen beheer uitgegeven.

60 p.

€ 12,- incl. verzendkosten. 

Bestellen via info@johnvanderhorst.com